Nr
226/2011
Dotyczy
powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Data podpisania
2011-05-20
Data wejścia w życie
2011-05-20
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 27 maja 2011 r. Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)