Nr
54/2021
Dotyczy
zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Data podpisania
2021-02-01
Data wejścia w życie
2021-02-01
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 78 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 4 lutego 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)