Nr
235/2021
Dotyczy
zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Data podpisania
2021-04-29
Data wejścia w życie
2021-04-29
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 62 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 30 kwietnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)