Nr
367/2020
Dotyczy
zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Data podpisania
2020-07-21
Data wejścia w życie
2020-07-21
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 61 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 23 lipca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)