Nr
194/2020
Dotyczy
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie nr 2 w Rybniku
Data podpisania
2020-04-06
Data wejścia w życie
2020-04-06
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 9 kwietnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)