Nr
258/2020
Dotyczy
zmiany Zarządzenia Nr 171/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2020 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika
Data podpisania
2020-05-26
Data wejścia w życie
2020-05-26
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka ogłoszenie [doc - 48 KB]
zarządzenie [rtf - 54 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 26 maja 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)