Nr
171/2020
Dotyczy
ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika
Data podpisania
2020-03-24
Data wejścia w życie
2020-04-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
  • 180/2020 z dnia 30 marca 2020
    zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 171/2020 z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika
Publikacja: 26 marca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)