Nr
449/2020
Dotyczy
wprowadzenia zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2020-09-08
Data wejścia w życie
2020-09-08
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 9 września 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)