Nr
517/2020
Dotyczy
ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika
Data podpisania
2020-10-16
Data wejścia w życie
2020-10-16
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 16 października 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)