Nr
529/2020
Dotyczy
zmiany Zarządzenia 517/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika
Data podpisania
2020-10-19
Data wejścia w życie
2020-10-19
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka Załącznik do zarządzenia [docx - 18 KB]
zarządzenie [rtf - 55 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 19 października 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)