Nr
323/2020
Dotyczy
zarządzenia nr 287/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Budowa łącznika ulic Raciborska- łącznik Pocztowa-Hallera w Rybniku
Data podpisania
2020-07-06
Data wejścia w życie
2020-07-06
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 60 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 410/2020 z dnia 5 sierpnia 2020
    zmiany zarządzenia nr 323/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniającego zarządzenie nr 287/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Budowa łącznika ulic Raciborska- łącznik Pocztowa-Hallera w Rybniku.
Publikacja: 8 lipca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)