Nr
410/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 323/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniającego zarządzenie nr 287/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Budowa łącznika ulic Raciborska- łącznik Pocztowa-Hallera w Rybniku.
Data podpisania
2020-08-05
Data wejścia w życie
2020-08-05
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 61 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 323/2020 z dnia 6 lipca 2020
    zarządzenia nr 287/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Budowa łącznika ulic Raciborska- łącznik Pocztowa-Hallera w Rybniku
Publikacja: 6 sierpnia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)