Nr
326/2020
Dotyczy
zmiany składu osobowego Rybnickiej Rady Kobiet
Data podpisania
2020-07-13
Data wejścia w życie
2020-07-13
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 84 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 15 lipca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)