Nr
317/2020
Dotyczy
zmiany składu osobowego Rybnickiej Rady Kobiet
Data podpisania
2020-06-30
Data wejścia w życie
2020-06-30
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 70 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 2 lipca 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)