Nr
764/2018
Dotyczy
powołania osób w skład Rybnickiej Rady Kobiet
Data podpisania
2018-11-14
Data wejścia w życie
2018-11-14
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 21 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)