Nr
349/2020
Dotyczy
udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Data podpisania
2020-07-17
Data wejścia w życie
2020-07-17
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Zmieniające zarządzenia
  • 668/2020 z dnia 14 grudnia 2020
    zmiany zarządzenia nr 349/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Publikacja: 20 lipca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)