Nr
668/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 349/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Data podpisania
2020-12-14
Data wejścia w życie
2020-12-14
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 349/2020 z dnia 17 lipca 2020
    udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Publikacja: 16 grudnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)