Nr
456/2020
Dotyczy
w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2020/2021 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej rodzica do placówki oświatowej
Data podpisania
2020-09-14
Data wejścia w życie
2020-09-14
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 66 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 461/2020 z dnia 16 września 2020
    zmiany zarządzenia nr 456/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 września 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2020/2021 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej
Publikacja: 14 września 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)