Nr
461/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 456/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 września 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2020/2021 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej
Data podpisania
2020-09-16
Data wejścia w życie
2020-09-16
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 73 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 456/2020 z dnia 14 września 2020
    w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2020/2021 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej rodzica do placówki oświatowej
Publikacja: 17 września 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)