Nr
487/2020
Dotyczy
ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów na terenach miejskich niebędących drogami publicznymi przeznaczonych na postój pojazdów
Data podpisania
2020-09-30
Data wejścia w życie
2020-10-01
Przygotował
RSK
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 120 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
  • 625/2020 z dnia 30 listopada 2020
    zmiany zarządzenia nr 487/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 września 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów na terenach miejskich niebędących drogami publicznymi przeznaczonych na postój pojazdów.
Publikacja: 30 września 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)