Nr
625/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 487/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 września 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów na terenach miejskich niebędących drogami publicznymi przeznaczonych na postój pojazdów.
Data podpisania
2020-11-30
Data wejścia w życie
2020-11-30
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 63 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 487/2020 z dnia 30 września 2020
    ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów na terenach miejskich niebędących drogami publicznymi przeznaczonych na postój pojazdów
Publikacja: 9 grudnia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)