Nr
482/2020
Dotyczy
ustalenia zadań w zakresie prowadzenia ewidencji i windykacji należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską
Data podpisania
2020-09-30
Data wejścia w życie
2020-10-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Metryka zarządzenie [doc - 41 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 245/2016 z dnia 11 kwietnia 2016
    ustalenia obowiązków w zakresie ewidencji i windykacji należności z tytułu mandatów karnych wystawianych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej
Zmieniające zarządzenia
  • 307/2021 z dnia 26 maja 2021
    zmiany zarządzenia nr 482/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia zadań w zakresie prowadzenia ewidencji i windykacji należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską
Publikacja: 1 października 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)