Nr
307/2021
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 482/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia zadań w zakresie prowadzenia ewidencji i windykacji należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską
Data podpisania
2021-05-26
Data wejścia w życie
2021-05-26
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Metryka zarządzenie [doc - 37 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 482/2020 z dnia 30 września 2020
    ustalenia zadań w zakresie prowadzenia ewidencji i windykacji należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską
Publikacja: 26 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)