Nr
565/2020
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2021 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Data podpisania
2020-10-29
Data wejścia w życie
2020-10-29
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka ogłoszenie [rtf - 170 KB]
zarządzenie [rtf - 68 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 577/2020 z dnia 6 listopada 2020
    zmiany zarządzenia nr 565/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2021 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Publikacja: 3 listopada 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)