Nr
577/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 565/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2021 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Data podpisania
2020-11-06
Data wejścia w życie
2020-11-06
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 66 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 565/2020 z dnia 29 października 2020
    ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2021 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Publikacja: 9 listopada 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)