Nr
608/2020
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2021 - 2023 zadania publicznego pn. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
Data podpisania
2020-11-20
Data wejścia w życie
2020-11-20
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka Ogłoszenie [rtf - 198 KB]
zarządzenie [rtf - 71 KB]
Zmieniające zarządzenia
  • 620/2020 z dnia 27 listopada 2020
    zmiany zarządzenia nr 608/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2021 - 2023 zadania publicznego pn. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
Publikacja: 23 listopada 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)