Nr
620/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 608/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2021 - 2023 zadania publicznego pn. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
Data podpisania
2020-11-27
Data wejścia w życie
2020-11-27
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 74 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 608/2020 z dnia 20 listopada 2020
    ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2021 - 2023 zadania publicznego pn. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
Publikacja: 2 grudnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)