Nr
631/2020
Dotyczy
ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika
Data podpisania
2020-12-02
Data wejścia w życie
2020-12-02
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 2 grudnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)