Nr
681/2020
Dotyczy
ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika
Data podpisania
2020-12-22
Data wejścia w życie
2020-12-28
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 23 grudnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)