Nr
646/2020
Dotyczy
zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2020-12-09
Data wejścia w życie
2021-01-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 14 grudnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)