Nr
243/2019
Dotyczy
wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2019-04-11
Data wejścia w życie
2019-05-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 15 kwietnia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)