Nr
101/2022
Dotyczy
zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2022-03-02
Data wejścia w życie
2022-03-07
Przygotował
Or
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 4 marca 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)