Nr
280/2022
Dotyczy
wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2022-05-05
Data wejścia w życie
2022-06-06
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Metryka Schemat Organizacyjny [pdf - 284 KB]
zarządzenie [doc - 171 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
  • 310/2022 z dnia 16 maja 2022
    zmiany Zarządzenia nr 280/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 maja 2022 r. roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
  • 331/2022 z dnia 19 maja 2022
    zmiany Zarządzenia nr 280/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 maja 2022 r. roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
  • 555/2022 z dnia 20 lipca 2022
    zmiany Zarządzenia 280/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
Publikacja: 9 maja 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)