Nr
261/2021
Dotyczy
zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2021-05-10
Data wejścia w życie
2021-05-10
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 11 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)