Nr
669/2020
Dotyczy
wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2020-12-15
Data wejścia w życie
2021-01-01
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 16 grudnia 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)