Nr
411/2021
Dotyczy
wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2021-07-09
Data wejścia w życie
2021-08-01
Przygotował
Kd
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 12 lipca 2021 r. Katarzyna Paszek (Referent Or)