Nr
769/2021
Dotyczy
wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2021-12-14
Data wejścia w życie
2022-01-01
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 14 grudnia 2021 r. Barbara Witala (Samodzielny Referent Or)