Nr
641/2021
Dotyczy
wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2021-10-20
Data wejścia w życie
2021-11-04
Przygotował
Kd
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 20 października 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)