Nr
698/2020
Dotyczy
powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości gminnej
Data podpisania
2020-12-29
Data wejścia w życie
2020-12-29
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 74 KB]
Publikacja: 31 grudnia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)