Nr
3/2021
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 694/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 października 2018 r. w sprawie powołania Rybnickiej Rady Kobiet oraz nadania jej Regulaminu
Data podpisania
2021-01-05
Data wejścia w życie
2021-01-05
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 11 stycznia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)