Nr
694/2018
Dotyczy
powołania Rybnickiej Rady Kobiet oraz nadania jej Regulaminu
Data podpisania
2018-10-05
Data wejścia w życie
2018-10-05
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Publikacja: 12 października 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 17 października 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)