Nr
215/2021
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 694/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 października 2018 r., zmienionego zarządzeniem nr 3/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 stycznia 2021 r., w sprawie powołania Rybnickiej Rady Kobiet oraz nadania jej Regulaminu
Data podpisania
2021-04-21
Data wejścia w życie
2021-04-21
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 97 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 21 kwietnia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)