Nr
25/2021
Dotyczy
ustalania zasad pobierania i kontrolowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Rybnika
Data podpisania
2021-01-20
Data wejścia w życie
2021-01-20
Przygotował
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 170 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 26 stycznia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)