Nr
347/2023
Dotyczy
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz opłat dodatkowych
Data podpisania
2023-05-24
Data wejścia w życie
2023-05-24
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 200 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 25/2021 z dnia 20 stycznia 2021
    ustalania zasad pobierania i kontrolowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Rybnika
  • 26/2021 z dnia 20 stycznia 2021
    wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad ustalania oraz ewidencji opłat dodatkowych z tytułu nieuregulowania opłaty za postój na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
Publikacja: 30 maja 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)