Nr
41/2021
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 249/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2020
Data podpisania
2021-01-27
Data wejścia w życie
2021-01-27
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 117 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 28 stycznia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)