Nr
52/2021
Dotyczy
zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych z budżetu Miasta Rybnika dla samorządowych instytucji kultury
Data podpisania
2021-02-01
Data wejścia w życie
2021-02-01
Przygotował
K
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Publikacja: 3 lutego 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)