Nr
59/2021
Dotyczy
powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2021 - 2023
Data podpisania
2021-02-08
Data wejścia w życie
2021-02-08
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Metryka Zarządzenie [rtf - 44 KB]
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 8 lutego 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)