Nr
114/2021
Dotyczy
zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2021 - 2023
Data podpisania
2021-03-10
Data wejścia w życie
2021-03-10
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 33 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 15 marca 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)