Nr
61/2021
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Data podpisania
2021-02-08
Data wejścia w życie
2021-02-08
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Zmieniające zarządzenia
  • 72/2021 z dnia 12 lutego 2021
    zmiany zarządzenia nr 61/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Publikacja: 9 lutego 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 26 kwietnia 2021 r. Aleksandra Nieszporek (Samodzielny Referent PS-II)