Nr
72/2021
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 61/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Data podpisania
2021-02-12
Data wejścia w życie
2021-02-12
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Metryka zarządzenie [rtf - 64 KB]
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 61/2021 z dnia 8 lutego 2021
    ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Publikacja: 16 lutego 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)